Urbanism

“It takes a village to raise a child.” Dit ge­ken­de Afri­kaan­se spreek­woord ver­beeldt een uni­ver­sele waar­de: als ge­meen­schap zijn we ve­rant­woor­de­lijk om een aan­ge­na­me en ge­zon­de leef­we­reld te creëren voor de toe­komstige gene­ra­ties. Ideeën ontwikkelen, inzichten delen, onze omgeving koesteren. Zo werken we samen, net zoals kinderen het leren tijdens het opgroeien. It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie, creativiteit en innovatie. Het is aan ons om dit vandaag waar te maken, in samenspraak met alle betrokkenen, over disciplines en sectoren heen, in verschillende contexten. BUUR en Sweco bundelen hiervoor de krachten. Door ons te verenigen als één, kunnen we een grotere impact creëren ten voordele van onze leefomgeving. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie. BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal met Urban.Habitat één team vormen. Samen zetten we de toon in België, altijd met de blik op Europa en de globale doelstellingen. Ontdek onze visie op urbanisme op www.buur.be

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Publicaties & communicatie

Onze rijke ervaring met projectontwikkeling, beleidsvoorbereiding, strategisch en toegepast onderzoek levert een schat aan expertise die we graag delen met partners, private initiatiefnemers en publieke overheden. In dit kader stellen we handboeken, richtlijnen en afwegingskaders ter beschikking voor beleidsvoorbereiding en gebieds- en projectontwikkeling via diverse media en op uiteenlopende fora. 

Zoals we aandacht geven aan het ontwerp van processen, het ontwerp van infrastructuur, … leggen we ons ook toe op de vormgeving van onze documenten en studies. Dit draagt bij tot een heldere communicatie en draagvlak. We denken daarbij actief na over het gewenste formaat, de opbouw van de inhoud, de grafische vormgeving, en de leesbaarheid of toegankelijkheid van de tekst. Hiervoor werken we ook vaak samen met gespecialiseerde partners. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de studie groenwinsten een breed toegankelijke publicatie, een animatie en een website ontwikkeld. 

Via onderstaande links kunt u deze respectieve publicaties bekijken. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact