Veiligheidssite Campus H

Op de nieuwbouwsite Campus H in Hasselt worden de brandweer, het veiligheidscorps en de 112-diensten gehuisvest. Sweco Belgium staat o.a. in voor de studies stabiliteit, technieken en buitenaanleg alsook de controle op de uitvoering der werken en de coördinatie ervan.

FEITEN

Locatie: Hasselt

Klant: Stad Hasselt

Periode: 2015 – 2018

De veiligheidsdiensten van Hasselt worden gecentraliseerd in een nieuw administratief en logistiek complex. De brandweer, het veiligheidskorps en de hulpcentrale 112 krijgen er een plek. In een latere fase zal ook de lokale politie hier zijn kantoren hebben. De site werd Campus H gedoopt: deze naam verwijst naar de alomvattende 'Hulpdiensten' die hier samenkomen. Ook de gevangenis zal deel uitmaken van de campus.

De site bestaat onder meer uit een administratief hoofdgebouw van zes verdiepingen met ondergrondse parking, bedrijfsrestaurant, burelen en ontspanningsruimtes. De gebouwen zijn ontworpen in symbiose met licht en ruimte, gecombineerd met optimale functionaliteit en comfort. Zo kunnen bijvoorbeeld de spuitgasten vanaf de vierde verdieping via glijpalen in stappen naar het gelijkvloers glijden.

Campus H heeft een ideale ligging waardoor de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn. Bovendien kunnen brandweer en politie elkaars voorzieningen gebruiken. In crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer er een crisiscentrum gevormd moet worden, kan dat een belangrijk verschil betekenen voor de lokale veiligheid. Het samenbrengen van deze diensten vergemakkelijkt naast communicatie en overleg ook de logistieke organisatie en het beheer van de dienstvoertuigen. Ook voor de bezoekers is er een betere bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid, een laagdrempelige site met oog voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en privacy. Bovenal wordt Campus H een functionele, hedendaagse uitvalsbasis waar alle veiligheidstakken samen streven naar een slimmere dienstverlening die een antwoord moet geven op de veiligheidsnoden van vandaag en morgen.