Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Energy consulting

Sweco Belgium is door de overheid erkend als energieadviseur en licht bedrijven door op energieverbruik. We werken een energieplan uit in concrete maatregelen en staan in voor de opvolging en actualisering. Onze proceskennis en doorgedreven efficiëntie, interdisciplinaire projectaanpak en ervaring staan borg voor de realisatie van de vooropgestelde Return On Investment (ROI) van onze klanten. Daarbij besteden we systematisch aandacht aan energie-efficiënte en energiezuinige ontwerpen voor nieuwe installaties of uitbreidingen.

We beschikken over een uitstekende ‘track record’ in het ontwerp van energie-installaties, met klassieke opwekking, warmtekrachtkoppeling (WKK) of hernieuwbare energie. Zo ondersteunen en ontwikkelen we kleine tot grote windparken voor diverse energiespelers. We staan ook aan de top in projecten rond biobrandstoffen, afvalenergiecentrales, diepe en ondiepe geothermie, warmtenetten, energie-opslag en smart grids.

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera