Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Diepe geothermie

Bij diepe geothermie wordt gebruik gemaakt van aardwarmte. In enkele vulkanische gebieden wordt diepe geothermie al lang toegepast, maar ook in ons land is diepe geothermie mogelijk. In België bedraagt de temperatuur aan de oppervlakte ongeveer 10°C en stijgt ze met ongeveer 30°C per kilometer in de ondergrond.

Sweco Belgium staat in voor het ontwerp en de engineering van de technische en civiele installaties van diepe geothermiecentrales. We hebben de nodige expertise in huis op vlak van conceptbepaling en uitwerking van de volledige centrale met de geothermische ‘loop’, de uitkoppeling en verdeling van de warmte, de opwekking van elektriciteit, ...

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera