Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Energie in de industrie

De experts van Sweco zijn ervaren in de uitvoering van energiestudies en -audits en de opmaak van energieplannen, onder andere voor bedrijven die zijn toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO). De analyse van onze deskundigen wordt waar nodig ondersteund door on-site metingen. Onze expertise ligt niet enkel in ‘utilities’ (perslucht, stoom, koeling, verwarming, ventilatie, verlichting,...), maar ook in industriële processen.

We staan onze klanten bij in het energiezuinig ontwerp van installaties en begeleiden de realisatie (volledig ontwerp en uitvoering) van de voorgenomen energiemaatregelen. Door onze brede kennis van industriële projecten maken we een waarheidsgetrouwe inschatting van de investerings- en operationele kost. Onze praktijkervaring situeert zich in diverse sectoren: van (fijn)chemie, farmacie tot voeding en van metaalverwerking tot ‘plastics’.

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera