Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Energiebeleid

Een strategisch energiebeleid vormt een speerpunt voor toekomstgerichte bedrijven en organisaties. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen Sweco’s energie- en milieu-experts het energiebeleid van onze klanten concreet vormgeven. Ze hebben engineeringervaring en een brede, multidisciplinaire kijk. Hierdoor zijn ze de aangewezen partners voor het bewaken van duurzaamheid in investeringen en operationeel beheer.

We leveren maatwerk voor de berekening van de CO2-footprint of ecofootprint van bedrijven en zijn onder meer sterk in energie- en wateraudits, CO2-neutraliteit, groene energie en technieken rond duurzaam bouwen. Vanuit deze interdisciplinariteit zijn we ook betrokken in het stapsgewijs implementeren van CO2-neutraliteit en de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen en woonwijken.

Daarnaast integreren we energie- en milieuzorgsystemen, en brengen we Kritische Performantie Indicatoren (KPI’s) in een managementsysteem in kaart. Sweco Belgium is bovendien als eerste ingenieursbureau gecertificeerd voor zowel het ISO 14001-milieuzorgsysteem als het ISO 50001-energiemanagementsysteem.

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera