Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Nutsleidingen en energietransport

Sweco’s experts hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd voor de ondersteuning van energietransportprojecten. Deze projecten omvatten onder andere gas- en elektrisch transport (hoogspanning). We werken onder meer voor Fluxys en Elia.

Onze expertise ligt in de engineering en uitvoeringsbegeleiding van technische installaties, zoals hoogspanningsposten. Ook het onderzoek, de vergunning, de tracékeuze en de realisatie van lijninfrastructuur voor energietransport nemen we graag voor onze rekening.

Sweco heeft bovendien ruime internationale expertise met de ontwikkeling en uitvoering van warmtenetten.

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera