Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

In het kader van de financiering van energieprojecten nemen banken en andere financiers hun beslissingen op basis van een uitgebreide technische due diligence. De beschikbaarheidsvergoedingen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zal betalen, zijn immers cruciaal voor de terugbetaling van de financiering die werd afgesloten door de projectvennootschap, bijvoorbeeld bij een PPS (Pubiek-Private Samenwerking) of SPV (Specifieke Projectvennootschap). Sweco is betrokken bij vele kleine en grote due diligence projecten. Met een multidisciplinair team van technische en financiële experten treden we op als technical advisor tijdens de verschillende fasen van het project.

Elke kandidaat-financier wenst voorafgaandelijk een grondige technische screening van het project. Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden die in deze fase aan bod komen:

 • analyseren en evalueren van de technische beschrijvingen, bijvoorbeeld op het vlak van de installaties, bouwvoorschriften, milieu, nutsvoorzieningen, ...
 • bijwonen van meetings met technische projectteams en sitebezoeken
 • analyseren en evalueren van de diverse onderliggende contracten (O&M contracten)
 • inschatten en wegen van diverse risico’s in de diverse ontwerpfases en exploitatieperiodes
 • evalueren van de budgetten en de planning
 • sanity check of high level technical due diligence
/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera