Energy

Hoe we met energie omspringen, is essentieel voor het milieu, het klimaat en de economie. De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening.

 • Energy consulting
 • Energie in de industrie
 • Energiebeleid
 • Windenergie
 • Diepe geothermie
 • Energiecentrales
 • Nutsleidingen en energietransport
 • Warmtenetten
 • Technical Due Diligence / Lender Technical Advice

Windenergie

Sweco ondersteunt en ontwikkelt kleine tot grote windparken voor diverse energiespelers. Naast een goede kennis van de commercieel beschikbare windturbinemarkt, hebben we alle expertise en software (o.a. Windpro) in huis voor de opbrengstberekening in functie van de locatie en onderlinge opstelling van de turbines. We brengen ook alle effecten zoals slagschaduw, geluid en visuele impact in kaart en toetsen deze op de haalbaarheid.

Onze expertise wordt ingezet op twee fronten. Enerzijds ontwikkelen we voor de overheden concrete ‘windplannen’ van een welbepaalde regio, zoals een
havengebied of gemeente. Anderzijds ondersteunen we projectontwikkelaars en
energiebedrijven in de optimale inplanting, vergunning en realisatie van hun
ambities in windenergie.

/siteassets/media/headers/energy-570x380.jpg

Portfolio

  

 • Tom
  Van Den Noortgaete
  Director Division Energy & Business Development Manager
  +32 494 84 72 14
  R-znvy fghera