Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Bodemonderzoek en -sanering

Bij infrastructuurprojecten, natuur- en landschapsontwikkeling, stedelijke vernieuwing of herstructurering van bedrijventerreinen speelt de bodem altijd een belangrijke rol. De experten van Sweco Belgium hebben alle kennis en ervaring in huis om de wettelijke verplichtingen toe te passen en duurzame oplossingen voor te stellen.

We adviseren projecten in de drie gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onze deskundigen volgen een doorgedreven kwaliteitssysteem en zijn lid van de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) en beschikken over het VCA diploma ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden’. Sweco beschikt over een eigen veldwerkploeg, is tevens VLAREL erkend voor staalnames van asbest in bodem en van bagger- en ruimingspecie volgens het ISO 17025 kwaliteitssysteem.

De focus van onze deskundigen ligt bij het zoeken naar de optimale aanpak van de vastgestelde verontreinigingstoestand in de bodem. Daarom vertrekken we vanuit een doorgedreven risicoanalyse bij historische bodemverontreiniging. Als bodemsanering onvermijdelijk is, volgen we een kostenefficiënte en risicogebaseerde aanpak bij de opmaak van het bodemproject en de milieukundige begeleiding van de bodemsaneringswerken.

Sweco biedt volgende diensten aan:

 • Technisch verslag grondverzet bij bouw- en infrastructuurprojecten,
 • Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek/verkennend bodemonderzoek, gedetailleerd bodemonderzoek en risico-onderzoek,
 • Bodemsaneringsproject/risicobeheers- en saneringsvoorstel,
 • Opvolging calamiteiten (24u/7d ter beschikking),
 • Milieukundige begeleiding van bodemsaneringswerken,
 • Waterbodemonderzoek, bagger- en ruimingsspecie,
 • Infiltratieonderzoek,
 • Asbestonderzoek in bodem,
 • Grondwatermodellering,
 • Technisch en juridisch advies bij bodemverontreiniging,
 • Staalnames.
/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera