Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Duurzaamheidsadvies en -rapportage

De opmaak van een duurzaamheidsrapport draagt bij aan een goede verstandhouding met verschillende stakeholders. Sweco Belgium beschikt over experten die thuis zijn in de opmaak van duurzaamheidsrapporten conform de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative).

Rapporteren conform deze richtlijnen biedt garanties op een algemeen aanvaarde methodiek en een uniforme en transparante manier van communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties. Onze experten helpen uw bedrijf in het kader van duurzaam ondernemen. Hierbij hechten we veel belang aan een goede communicatie met stakeholders: werknemers, buurtbewoners, omliggende bedrijven, overheden en organisaties.

Sweco levert duurzaamheidsadvies op vlak van duurzame inrichting van de leefomgeving, ontwerp van publieke ruimte, stadsontwikkelingen, gebouwen en bedrijventerreinen. We beschikken over BREEAM erkende auditeurs en zijn goed vertrouwd met BREEAM Communities en instrumenten duurzaam bouwen (Vlaamse Overheid).

/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera