Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Milieuadvies

De milieuwetgeving evolueert razendsnel en wordt meer en meer werk voor specialisten. Het opvolgen ervan is dan ook een tijdrovende bezigheid. Bijblijven met de milieuwetgeving is echter een vereiste voor elk bedrijf dat zich als een goede ‘huisvader’ wil gedragen. Sweco Belgium heeft daarom milieuadviseurs in dienst die u hierin bijstaan. Onze experten volgen dagdagelijks de wetgeving op. Ze bieden bedrijven vanuit een juridische, technische en multidisciplinaire achtergrond een totaaloplossing voor het milieubeleid van de onderneming.

Zo staan onze adviseurs bedrijven bij in de opmaak van milieuvergunningsaanvragen, heffingsaangiftes en bij het voldoen aan de administratieve milieuverplichtingen. Ze verlenen bovendien economisch advies voor de minimalisatie van milieukosten en leveren technisch advies op het gebied van o.a. (afval)water- en luchtbehandeling, energiebesparing en -huishouding, afvalinzameling en -verwerking, opslag van gevaarlijke stoffen en inrichting van opslagplaatsen.

/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera