Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Milieucoördinatie

Bepaalde bedrijven zijn, gezien hun activiteiten, verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Sweco Belgium beschikt over milieucoördinatoren (A en B) die deze taak opnemen. Ze komen minstens vier keer per jaar langs op de werkvloer en stellen ieder jaar een milieujaarverslag op over het voorgaande kalenderjaar. Deze werkwijze is uw garantie dat uw bedrijf bijblijft met de wetgeving. Onze medewerkers kunnen ook de interne milieucoördinatoren ondersteunen. Dit omvat onder meer:

 • Bijdragen tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
 • Leveren van juridisch advies over de Vlaamse, Brusselse en Waalse milieuwetgeving en aanreiken van praktisch bruikbare richtlijnen voor uw onderneming;
 • Leveren van economisch advies voor de minimalisatie van milieukosten, over subsidies en het opstellen van subsidiedossiers;
 • Leveren van technisch advies op het gebied van o.a. (afval)water- en luchtbehandeling, energiebesparing en -huishouding, afvalinzameling en -verwerking, opslag van gevaarlijke stoffen en inrichting van opslagplaatsen;
 • Waken over of instaan voor het afvalstoffenregister, de opstelling van het milieujaarverslag en andere administratieve verplichtingen, de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten.
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden;
 • Voorstellen doen over en bijdragen tot de interne en externe communicatie over de gevolgen voor mens en milieu van uw onderneming, uw producten, uw afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken.
 • Assisteren bij controles door de toezichthoudende overheden.
/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera