Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Milieueffectrapportage

Sweco Belgium beschikt ook een volwaardig team van erkende MER-deskundigen. Wij staan overheden, bedrijven en investeerders bij in het voldoen aan de verplichting inzake milieueffectrapportage. We adviseren over de MER-plicht en de correcte procedure, zowel voor plan-MER als project-MER en andere procedurevormen, zoals ontheffing en screening.

Bij ieder plan- of projectontwikkeling is het relevant de mogelijke milieueffecten vroegtijdig in kaart te brengen. Sweco helpt u bij een dergelijk onderzoek dat zeer resultaatsgericht is: de optimalisatie van het plan of project in het kader van het voorkomen van ernstige effecten voor o.a. natuur, landschap, bodem, water, mobiliteit en hinderaspecten. Op deze basis kunnen we dan samen een effectrapport opstellen waarmee we met grote zekerheid de procedures verder kunnen afwerken.

De MER-deskundigen van Sweco hebben ruime ervaring met geïntegreerd werken aan stadsontwikkelingsprojecten en grote infrastructuurprojecten. We zijn vertrouwd met de vereisten van het nieuwe decreet complexe projecten en de meervoudige effectrapportages in deze procedure.

/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera