Environmental Consulting

Sweco Belgium biedt overheden en bedrijven toekomstgerichte oplossingen voor milieuvraagstukken. Onze knowhow en instrumenten zetten we onder meer in voor de industriesector, bij infrastructuurwerken en bij gebiedsontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in projecten waar de maximale reductie en beheersing van de milieu-impact voorop staan. Vanuit de, vaak complexe en steeds evoluerende, milieuregelgeving leveren onze adviseurs maatwerk. Bovendien speelt Sweco dankzij haar internationale organisatie en grensoverschrijdende kennisplatformen vlot in op nieuwe ontwikkelingen. Onze milieu- en bodemspecialisten, erkende deskundigen in milieueffectrapportage, en experts uit andere disciplines denken bij ieder ontwikkelingsproces met u mee.

 • Bodemonderzoek en -sanering
 • Duurzaamheidsadvies en -rapportage
 • Milieuadvies
 • Milieucoördinatie
 • Milieueffectrapportage
 • Omgevingsvergunning / complexe projecten
 • Sloop- en asbestinventarisatie

Omgevingsvergunning / complexe projecten

Onze stedenbouwkundigen en milieudeskundigen begeleiden ontwikkelaars en bedrijven bij de aanvraag van stedenbouwkundige- en milieuvergunningen. Vanaf februari 2017 worden deze samengebracht in de omgevingsvergunning. Sweco Belgium heeft alle expertises in huis om u hierbij verder te begeleiden.

De opmaak van een omgevingsvergunning is meer dan een administratieve verplichting. De omgevingsexperten van Sweco gebruiken dit moment om samen met u te zoeken naar een goede ruimtelijke ordening en inpassing in de omgeving en verdere optimalisaties in de afval-, water- en energiehuishouding. Kortom, de experten van Sweco loodsen u niet alleen veilig door het volledige vergunningstraject, wij zorgen er met onze kennis en knowhow ook voor dat uw bedrijfsprocessen verder worden geoptimaliseerd, zodat uw project economisch gewapend is voor de toekomst.

Sweco volgt alle nieuwe ontwikkelingen nauwkeurig op en biedt nu al advies en begeleiding in de nieuwe procedures inzake complexe projecten. De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten namelijk in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak.

/siteassets/media/headers/environmental-consulting-570x380.jpg

PORTFOLIO

  

 • Werner
  Staes
  Team Manager Gestion du Sol & Strategisch Bodembeheer
  +32 494 53 36 56
  R-znvy fghera
 • Jan
  De Kinderen
  Team Manager Soil & Environment
  +32 478 50 21 93
  R-znvy fghera
 • Annelies
  Anthierens
  Coordinator Milieueffectenrapportage
  +32 473 63 89 78
  R-znvy fghera