Hernieuwing milieuvergunning Marriott Hotel Brussels

In 2015 werd Sweco Belgium aangesteld voor de vernieuwing van de milieuvergunning van het Marriott Hotel in Brussel. Het hotel bevindt zich in het historische hart van onze hoofdstad. Naast de opmaak van het vergunningsdossier en de begeleiding van het volledige vergunningstraject stelde Sweco ook het vereiste effectenverslag op voor de verdere exploitatie van het hotel.

Feiten

Klant: Marriott Hotel Brussels

Locatie: Brussel

Periode: 2015-2016

Diensten: opmaak milieuvergunningsdossier

In dit effectenverslag werd een beschrijving gegeven van de activiteiten en van de buurt. Ook de mogelijk hinderlijke effecten op de omgeving werden geëvalueerd, waarbij de daaruit voortvloeiende specifieke beheersmaatregelen verder toegelicht en geëvalueerd zijn. Het dossier werd na indiening gunstig beoordeeld door Leefmilieu Brussel en het hotel.

Foto:  © Marriott Hotel