Nieuwe marinelaadarm voor Total Olefins Antwerp

Total bezit in het Antwerpse havengebied drie productiefaciliteiten, die een geïntegreerd platform voor raffinage en petrochemie vormen. Total Olefins Antwerp (TOA) maakt hier deel van uit. In de fabriek worden de grondstoffen nafta, butaan en propaan (fracties uit aardolie) door thermische kraking omgevormd tot lichte componenten zoals ethyleen, propyleen en aromaten, grondstoffen voor de productie van kunststoffen.

Feiten

Klant: Total Olefins Antwerp (TOA)

Locatie: Haven Antwerpen

Periode: 2016 - 2017

Sweco Belgium assisteert TOA met de basic- en detailengineering voor de vervanging van een scheepslaadarm. De oude laadarm zal vervangen worden door een nieuwe, state-of-the-art marinelaadarm die voldoet aan de UN3295*, een recente ADN-richtlijn (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren) voor koolwaterstoffen.

PFO, een residu van het ethyleenkraakproces en vergelijkbaar met stookolie, is een vloeistof met een hoge viscositeit. Omwille van die stroperigheid bestaat het risico dat er verstoppingen ontstaan in de dampleidingen. Daarom worden er bij het uitwerken van dit project extra voorzorgsmaatregelen getroffen, ondermeer door het voorzien van een knock-out drum met demister die vloeistof en damp van elkaar scheidt.

Foto: © Total