Toptechnologie in het valoriseren van afval

Group Machiels is al jaren bezig met het ‘Closing-the-Circle project’, de bedoeling om het afval van de Remo-opslagplaats op te graven, te sorteren, te recycleren wat mogelijk is en de rest op hoge temperatuur te vergassen en verglazen in een installatie. Intussen zijn de aanvragen voor de demo-installatie goedgekeurd.

Feiten

Locatie: Houthalen-Helchteren

Klant: Group Machiels

Periode: 2015 - ...

Diensten: architectuur, stabiliteit, gebouwtechnieken en HVAC, infrastructuur, bouwvergunning en energiestudie.

De voorraad grondstoffen op deze planeet wordt steeds schaarser. Tegelijkertijd zorgt onze consumptiemaatschappij ook voor een enorme afvalberg. Met het ‘Closing the Circle’-project wil Group Machiels afval herwerken tot  waterstof en hoogwaardige bouwmaterialen. Het einddoel is de hele site opnieuw inrichten als duurzaam natuurgebied.

In Vlaanderen alleen al zijn ca. 2000 stortplaatsen in kaart gebracht (op EU schaal zouden dit er ca. 500.000 zijn), waarvan een deel, die dateren uit de tijd dat er nog geen regelgeving was, op termijn voor de nodige problemen zouden kunnen zorgen.

Toch kunnen we hier ook opportuniteit in zien wanneer we een stortplaats niet zuiver beschouwen als een gesloten opslagplaats voor afval, maar als een potentiele materiaal- en energiebron die terug in de loop kan worden opgenomen, waarna het terrein terug herontwikkeld kan worden. Dit is in een notendop het principe van ‘Enhanced landfill mining’.

Na jaren van doorgedreven onderzoek (samenwerking tussen de academische wereld, overheden, bedrijven en lokale actoren), acht Group Machiels de tijd rijp om met het ‘Closing-the-Circle-project’ vanuit de R&D-fase de volgende stap te zetten naar een eerste demo-installatie op industriële schaal.

Deze demo-installatie, ter verwerking van 30.000 ton RDF per jaar, wordt voorzien op hun Remo-site te Houthalen, één van de grotere opslagplaatsen in Vlaanderen. Deze installatie voorziet het gecontroleerd afgraven van het afval, dit verder uit te sorteren (recycleerbare fracties worden gerecupereerd), en verder te verwerken tot een brandstof (RDF). Dit RDF wordt dan via een gasplasma-installatie omgezet naar een syngas, dat verder wordt verwerkt tot waterstof. Plasmarok, de vaste restfractie die uit de installatie komt, kan eveneens verder worden verwerkt en kan worden opgewaardeerd tot vervanger voor cement, of verwerkt tot tegels, dakpannen, en in de toekomst ook tot isolatiemateriaal.

Eens de demo-installatie op punt staat, is het de bedoeling om in 2 verdere fasen de capaciteit op te drijven naar 130.000 ton RDF/jaar en uiteindelijk tot 230.000 ton RDF/jaar, om de komende 20 jaar de rest van het afval op de site (meer dan 16 miljoen ton in capaciteit) op te graven, te sorteren en te verwerken. Het land (stortzones) dat op deze manier wordt teruggewonnen zal worden getransformeerd tot duurzaam natuurgebied.

Sweco Belgium is in het ‘Closing the Circle’-project verantwoordelijk voor het volledige, civiele luik (architectuur, stabiliteit), gebouwtechnieken en HVAC, infrastructuur, bouwvergunning en energiestudie. Sweco is immers erkend energiedeskundige en onderzoekt of de klant effectief de meest energie-efficiënte technologieën gebruikt.