Infrastructure

Infrastructuur en duurzame mobiliteit zijn onmisbaar in onze moderne samenleving. De experts van Sweco Belgium bouwen aan de infrastructuur en vervoersystemen van de steden en gemeenschappen van morgen. We ontwerpen mee aan de vitale steden met aangename woonomgevingen en performante, goed bereikbare werkplekken. Hiervoor creëren we de duurzame transportsystemen, slimme netwerken en een veilige, leefbare inrichting.

 • Assetmanagement openbaar domein
 • Brug- en tunnelengineering
 • Afvalwaterzuivering en integrale watersystemen
 • Duurzame mobiliteitsoplossingen
 • Havens en waterwegen
 • Project- en contractmanagement
 • Railinfrastructuur
 • Wegenisontwerp
 • Omgevings- en stakeholdermanagement

Afvalwaterzuivering en integrale watersystemen

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatopwarming zorgen voor steeds grotere uitdagingen.

Sweco werkt mee aan de ontwikkeling en uitwerking van veilige, milieuvriendelijke en duurzame oplossingen rond waterbeheer. In onze stedelijke samenleving is slim omgaan met wateroverlast en droogte van cruciaal belang. Onze experts leveren oplossingen die bescherming bieden tegen overstromingen en droogte en die de zoetwatervoorziening op peil houden. We werken mee aan het ecologisch herstel van rivier- en beeksystemen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Sweco heeft alle expertise aan boord om deze doelstelling samen met u te realiseren. We zorgen voor de aanleg van een gescheiden stelsel van rioleringen en de bouw van collectoren en pompstations. In de buitengebieden pakken we via drukrioleringssystemen de afvoer van afval- en oppervlaktewater aan en bouwen we mee aan waterzuiveringsinstallaties.

 • Integraal waterbeheer
 • Ontwerp en beheer van waterrioleringsinfrastructuur
 • Rioolrenovatie en onderhoud
 • Waterveiligheid en overstromingsbeheer
 • Natuurtechnische waterbouw
 • Rivier- en beekherstel
 • Klimaatadaptatie
 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties
/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

Portfolio

  

 • Carl
  Verelst
  Divison Director Highways, Waterways & Light Rail
  +32 2 32 00 373
  R-znvy fghera
 • Björn
  Pirson
  Division Director Regional Infrastructure
  +32 478 67 28 71
  R-znvy fghera
 • Rudi
  Stoffels
  Business Development Manager
  +32 477 97 03 79
  R-znvy fghera