Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Masterplannen

Een masterplan vormt geen eindpunt, maar is een strategische visie op hoe een bepaald gebied kan ontwikkelen. Het ontwerp en de planning van de stedelijke omgeving, de Urban Habitat, staat centraal in onze aanpak. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak met een sterke wisselwerking tussen definitie van doelstellingen en programma’s, ruimtelijk ontwerp van bebouwde en onbebouwde ruimte, creatie van een bereikbaarheidsprofiel en infrastructuurontwerp, en de economische, technische en maatschappelijke haalbaarheid.  

De kern van onze benadering is dat we telkens zoeken naar kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkelingen, die een antwoord bieden op diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals de bouwshift of klimaat. Vaak werken we met scenario’s om inzicht te bieden in toekomstige thema’s of kwesties, om zo de robuustheid van een bepaalde visie en kader te kunnen positioneren. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact