Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Handleidingen en richtlijnen

Onze rijke ervaring met projectontwikkeling, beleidsvoorbereiding, strategisch en toegepast onderzoek levert een schat aan expertise die we graag delen met partners, private initiatiefnemers en publieke overheden. Op eigen initiatief of als resultaat van een vraag van een opdrachtgever stellen we handboeken, richtlijnen en afwegingskaders ter beschikking voor beleidsvoorbereiding, en gebieds- en projectontwikkeling. Via onderstaande links kunt u deze respectieve documenten downloaden.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact