Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Infrastructuurontwerp

Infrastructuur is een gevolg van de invulling van een mobiliteitsvraag die ontstaat door de planning van de stedelijke omgeving, de Urban Habitat. Het ontwerp van infrastructuur start met een visie op de planning en ontwerp van stedelijke omgevingen, en de bereikbaarheid ervan. De bereikbaarheid is multimodaal. Het ruimtelijk ontwerp van de infrastructuur zelf vertrekt dus vanuit de omgeving, bouwt de infrastructuur op vanuit een multimodale benadering, en integreert die in de omgeving. Infrastructuur is dus ook het vormgeven van nieuwe plekken, publieke ruimtes. 

Daarom vraagt de aanpak van infrastructuur steeds om een interdisciplinaire benadering met een sterke wisselwerking tussen het maatschappelijke, planologie, stedenbouw, landschap, mobiliteitsplanologie & modellering en de technische haalbaarheid. Deze integrale werkwijze draagt bij tot de vorming van een maatschappelijk draagvlak en een vlot verloop van procedures. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact