Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning

De aanpak van infrastructuurprojecten in een stedelijke of landelijke context vraagt telkens om een sterke interdisciplinaire benadering. Naast de technische haalbaarheid van de oplossingen is maatschappelijke aanvaarding, ruimtelijke en landschappelijke integratie en een kwaliteitsvolle oplossing belangrijk. Wij beschouwen infrastructuurprojecten als integrale projecten waarbij een functioneel ontwerp ingebed is in een landschappelijk ontwerp en in een mobiliteit gericht op veiligheid en duurzaamheid. Naast de samenhangende inzet van onze verkeerskundige, landschappelijke en stedenbouwkundige deskundigen neemt Sweco ook de projectregie op. Dat is een kritische succesfactor voor de maatschappelijke haalbaarheid en het vlot verloop van alle procedures.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact