Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Instrumenten

Om een gewenste ruimtelijke visie slagkracht te geven of effectief realiseerbaar te maken, zetten we de juiste ruimtelijke instrumenten in. Urban.Habitat (Sweco) is al jaren actief in de wereld van de ruimtelijke planning, stedenbouw en milieu, en heeft gaandeweg een brede expertise opgebouwd in tal van instrumenten. We hebben ervaring in het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, milieueffectenrapportage, omgevingsvergunningen, ruimtelijke structuurplannen en de nieuwe ruimtelijke beleidsplannen. Voor complexe opgaves doorlopen we de procedure complexe projecten, of kiezen we voor een procesarchitectuur die alle nodige instrumenten samenbrengt in een geïntegreerd planproces.  

Ook volgen we vanuit onze praktijkervaring nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving op, zoals het instrumentendecreet, verhandelbare ontwikkelrechten, ...  Op vlak van milieueffectenrapportage voerde Sweco enkele beleidsondersteunende studies uit, om deze instrumenten te verbeteren. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact