Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Landschap- en natuurontwerp

Het landschap, dat van oudsher een belangrijke rol vervult voor landbouw, natuur en recreatie, geraakt steeds meer verweven met stedelijke gebieden. We merken dat er veel actuele landschappelijke uitdagingen zijn. We denken aan het gebrek aan open ruimte, klimaatadaptatie, … Dit vertaalt zich enerzijds in vragen naar de integratie van stedelijke programma’s, hernieuwbare energie, infrastructuur in het landschap, én anderzijds in vragen naar nieuwe landschaps- en natuurontwikkelingen.  

We stellen een benadering voor waar de verschillende componenten geïntegreerd worden en een positieve wisselwerking ontstaat. Dit is ook waar de meerwaarde van Sweco ligt, nl. de actieve integratie op de werkvloer zelf van stedenbouwkundige, erfgoed-, ecologische, hydrologische, procedurele en technische aspecten. 

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact