Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Landschaps- en natuurontwerp

Het landschap, dat van oudsher een belangrijke rol vervult voor landbouw, natuur en recreatie, geraakt steeds meer verweven met stedelijke gebieden. Op dit raakvlak ontwerpt en richt Sweco een duurzame open ruimte in met aandacht voor de belevingswaarde en het gebruik, zoals groene recreatiegebieden, stad- en landschapsparken, parkbegraafplaatsen, groenstructuren voor stedelijke gebieden en bedrijventerreinen, en landschapsbouw bij infrastructuurprojecten. Bij de inrichting en het beheer van natuur en bos streven we naar een samenhangende benadering, met respect voor de ecologische kenmerken en erfgoedwaarden. Onze zorg gaat uit naar de inzet van deze ecosysteemdiensten voor onze samenleving.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact