Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Masterplannen en stadsprojecten

Masterplannen zijn strategische instrumenten waarmee Sweco via ontwerpend onderzoek gewenste programma’s en mogelijke ontwikkelingen aftast in de ruimte en in een context. Een masterplan, stadsontwerp en stedelijk project zijn kaders om een concreet project te realiseren. Onze kracht ligt in het aanbieden van wervende visies en beelden van mogelijke ontwikkelingen, waarbij hoge ambities gekoppeld worden aan haalbare perspectieven. De kern van onze benadering is dat we telkens zoeken naar oplossingen voor duurzame, kwaliteitsvolle stedelijke ontwikkelingen die aan private en publieke meerwaarden bijdragen.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact