Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Ontwerpstudio

Sweco werkt op interdisciplinaire wijze aan de duurzame inrichting van de woon-, werk- en leefomgeving. Vanuit een toekomstgerichte visie maken we creatieve ontwerpen voor stedenbouwkundige, infrastructurele en landschappelijke projecten. De Ontwerpstudio van Sweco levert het sleutelproces aan om op een hoog kwaliteitsniveau te werken. Wij zetten in onze projecten de component ‘ruimtelijk ontwerpen’ integraal in. De werkvorm van de Ontwerpstudio laat toe om ontwerpprocessen methodisch te benaderen en actoren op een open wijze te betrekken in een co-design traject. De koppeling van creatieve ideeën en technische kunde garandeert kwalitatieve én realistische oplossingen.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact