Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Procesarchitectuur

Het realiseren van projecten vraagt een hoge graad van gedeeld begrip tussen initiatiefnemers, overheden en burgers. Vanuit hun rijke ervaring sturen de procesmanagers en projectregisseurs van Sweco beleidsvraagstukken en ontwikkelingstrajecten methodisch aan. We zijn gespecialiseerd in de aanpak van de communicatie en de participatie bij gebieds- en projectontwikkeling, infrastructuurprojecten, en natuur- en landschapsinrichting. We begrijpen en benaderen ieder project als een veranderingstraject en we voeren telkens een proces op maat, met voldoende wisselwerking tussen het ontwerp en de participatie.  

Een project toetsen we aan de haalbaarheid op maatschappelijk, financieel en technisch vlak. Met een up-to-date kennis van instrumenten en procedures verzekeren we de slaagkans van complexe projecten. Bij het uitzetten van het tijdspad van een project wordt ambitieus uitgegaan van een geïntegreerde benadering waarbij de potentiële studie- en uitvoeringsplanning, het juridische of procedurele traject, en de interne en externe overlegmomenten worden gebald tot een ‘proces’. Het ontwerp van de architectuur van een proces, de procesarchitectuur, is een kritische succesfactor voor een project.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact