Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Procesmanagement en consultancy

Het realiseren van projecten vraagt een hoge graad van gedeeld begrip tussen initiatiefnemers, overheden en burgers. Vanuit hun rijke ervaring sturen de procesmanagers en projectregisseurs van Sweco beleidsvraagstukken en ontwikkelingstrajecten methodisch aan. We zijn gespecialiseerd in de aanpak van de communicatie en de participatie bij gebieds- en projectontwikkeling, infrastructuurprojecten, en natuur- en landschapsinrichting. We begrijpen ieder project als een veranderingstraject en we voeren telkens een proces op maat, met voldoende wisselwerking tussen het ontwerp en de participatie. Een project toetsen we aan de haalbaarheid op maatschappelijk, financieel en technisch vlak. Met een up-to-date kennis van instrumenten en procedures verzekeren we de slaagkans van complexe projecten.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact