Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Publieke Ruimte

De openbare ruimte geeft onze samenleving een gezicht, een karakter en een uitstraling. Het is dé voedingsbodem voor een gezond sociaal weefsel dat gemeenschappen bindt en boeit. Sweco realiseert kwaliteitsvolle straten, pleinen, parken en landschappen. Dat zijn belangrijke hefbomen om op een betekenisvolle wijze bij te dragen tot een betere woon-, werk- en leefomgeving. Wij besteden dan ook ruime aandacht aan het uitwerken van oplossingen die tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van alle gebruikers. Dit vergt een respectvolle aanpak die goed aansluit bij de verwachtingen en waarden van bewoners, bezoekers en gebruikers.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact