Urban.Habitat

Urban.Habitat is een team van gepassioneerde, creatieve experten die - met een groot engagement - bouwen aan de gezonde, klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgevingen van morgen. Samen met onze klanten en stakeholders gaan we deze belangrijke uitdaging voor onze samenleving aan. We houden daarbij niet enkel het eindbeeld voor ogen, maar investeren ook in de weg er naartoe. De sleutel in onze aanpak is een geïntegreerde benadering: Urban.Habitat bestaat uit stedenbouwkundig ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, landschapsontwerpers, ruimtelijk planners, participatiedeskundigen, milieuexperten en ecologen. Daarnaast kunnen we op heel wat technische expertise rekenen binnen Sweco. Wij bieden een omvattende visie voor het ontwerp van de steden, dorpen en landschappen van de toekomst: haalbaar en gedragen, met aandacht voor de klimaatverandering en met respect voor het erfgoed.

Diensten

  • Masterplannen
  • Kunstwerken
  • Landschap- en natuurontwerp
  • Strategisch advies
  • Infrastructuurontwerp
  • Procesarchitectuur
  • Publieke Ruimte
  • Mobiliteit
  • Instrumenten
  • Publicaties & communicatie

Publieke Ruimte

De publieke ruimte is de ruimte waar mensen elkaar tegenkomen. Dit is bijvoorbeeld een plein, een straat, een fietspad, een bushalte, een mobipunt, een kademuur, een brug, een parkeen landschap of zelfs gewoon een kruispunt 

Onze publieke ruimte geeft een fysieke vorm en verschijning aan onze samenleving. Het zijn plekken waar een belangrijk deel van het openbare leven en ontmoetingen tussen mensen zich afspelen. Vandaar is het belangrijk uitermate zorg te dragen voor de identiteit, het karakter en de uitstraling van onze pleinen, parken en straten en hun betekenis in ons collectief geheugen. Ze zijn dé voedingsbodem voor een gezond sociaal weefsel dat gemeenschappen bindt en boeit.  

Sweco helpt deze ‘gemeenplaatsen’ in onze omgeving kwaliteitsvol te ontwerpen met aandacht voor de eigenheid en de historiek van de plek. De publieke ruimte is een belangrijke hefboom om op een betekenisvolle wijze bij te dragen tot een betere woon-, werk- en leefomgeving. Wij besteden dan ook ruime aandacht aan het uitwerken van oplossingen die tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van alle gebruikers. Aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen spelen hier evengoed.  Het ontwerpproces vraagt een respectvolle benadering die nauw aansluit bij de verwachtingen en waarden van bewoners, bezoekers en gebruikers.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact