Urban.Habitat

De kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling is de grootste uitdaging voor onze samenleving. Sweco Belgium bouwt samen met haar klanten en stakeholders mee aan de duurzame stedelijke leef- en werkomgevingen van morgen. Onder de noemer Urban.Habitat bieden we diensten en een engagement aan met de focus op het ontwerp van ideale omgevingen, zodat mensen wonen, werken, zich verplaatsen en ontspannen in de stad en het landschap van morgen. Het sleutelproces in onze aanpak is een geïntegreerde benadering. Dat is mogelijk door de brede beschikbaarheid aan experten en kennis binnen onze groep. Urban Habitat biedt een omvattende visie voor het ontwerp van de steden en de landschappen van de toekomst. Dit met respect voor het erfgoed van steden, dorpen en landschappen en met een engagement om economische groei, sociale ontwikkeling en een inclusief welzijn te bevorderen.

Diensten

  • Landschaps- en natuurontwerp
  • Publieke Ruimte
  • Masterplannen en stadsprojecten
  • Infrastructuurontwerp en mobiliteitsplanning
  • Strategische planning en beleidsontwikkeling
  • Procesmanagement en consultancy
  • Ontwerpstudio
  • Handleidingen en richtlijnen

Strategische planning en beleidsontwikkeling

Een bevlogen team van stedenbouwkundige ontwerpers, ruimtelijke planners, verkeersplanologen, en natuur- en milieudeskundigen werken samen aan de kwalitatieve, duurzame ontwikkeling en inrichting van de ruimte. Dit gebeurt op basis van een inspirerende visievorming en een oplossingsgerichte aanpak. In onze stedelijke regio’s volgen de veranderingen elkaar snel op, vooral in stedelijke gebieden waar alle ontwikkelingen samenkomen. Het zien van samenhang treedt hierbij op de voorgrond. Sweco formuleert beleidsvisies op alle schaalniveaus en koppelt dit aan de inzichten uit het strategisch onderzoek in haar werkdomeinen. Zo stellen we weloverwogen en toekomstgerichte keuzes voor.

/siteassets/media/headers/urban.habitat-570x380.jpg

Contact