Dorpskernvernieuwing Spiere-Helkijn

Helkijn ligt, als kleine landelijke gemeente aan de oevers van de Schelde. De Schelde was bepalend voor de ontwikkeling van het dorp. Goederen werden via de Schelde aan- en afgevoerd. In het ontwerp werd de relatie tussen Schelde en dorpsplein hersteld. Het dorpsplein wordt gekenmerkt door enerzijds een potentiële verblijfskwaliteit maar ook door een belangrijk doorgaand landbouwverkeer.

FEITEN

Locatie: Spiere-Helkijn, West-Vlaanderen

Klant: Gemeente Spiere-Helkijn

Periode: 2008 - 2009

Diensten: voorontwerp, vergunning, uitvoering

Het project beoogt de herinrichting van de Doornikseweg, de heraanleg van de Kerkstraat en het gemeenteplein, de Brugstraat, de Baljuwweg, de doortrekking van de Elleboogstraat tot aan de Doornikseweg en de heraanleg van het stuk tussen de Kerkstraat en de Elleboogstraat.

De werken werden niet beperkt tot bovengrondse heraanleg, ook ondergronds moest er heel wat gebeuren. Zo komt er in het projectgebied een gescheiden rioleringsstelsel.

Door de omvang van de werken wordt het project opgesplitst in verschillende fases.

De herinrichting van het dorp kwam net op tijd aangezien het verkeer voor veel problemen zorgde. Er werd uitvoerig gezocht naar oplossingen om van Spiere-Helkijn een aangenaam, milieu- en verkeersvriendelijk dorp te maken. In de Kerkstraat werd het verkeer gereduceerd door inbreng van éénrichtingsverkeer, voor terugkerend verkeer wordt een nieuwe straat aangelegd parallel met de Kerkstraat. Er komen wegversmallingen, 30 km – zones en andere ingrepen die het verkeer afremmen. Het doel is om de weggebruiker bewust te maken dat hij voorrang moet verlenen aan de zwakke weggegebruiler bij het binnenrijden van de dorpskom

Het kerkplein wordt een rustgevende plaats met groen, aangelegde terrassen en sierverlichting. De bedoeling is om het dorpsgevoel terug te brengen en verbondenheid te creëren met het landelijke karakter langs de Schelde. Vanuit het kerkhof komt een doorkijk vanuit de Scheldemeersen en voor de aanleg van nieuwe straten wordt gekozen voor afwisselende materialen.