Kapucijnenvoer Leuven

De historische Voer, een zijriviertje van de Dijle, is na meer dan een eeuw overwelving weer opengelegd. De Kapucijnenvoer is nu een aangename, groene verblijfsruimte. De chaotische verkeerssituatie is aangepakt en er werd een veilige schakel in de fietsas tussen de binnenstad, het sportkot en de Arenbergcampus gecreëerd. Sweco verzorgde de haalbaarheidsstudie, concept en visievorming rond de herinrichting.

Feiten

Klant: Stad Leuven

Locatie: Leuven

Periode: 2008 - 2016

Diensten: haalbaarheidsstudie, concept en visievorming

De opdracht van Sweco omvatte de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en de werfopvolging en de opmaak van een PCV-nota. Het projectgebied situeert zich in een zone van de historische binnenstad die zich in eerder late fase stedelijk heeft ontwikkeld en waar water een sterke rol speelt. De verbinding van het sportkot en de Arenbergcampus, dwars door Leuven, tot aan de Vaartkom is een belangrijke functionele en historische lijn.

Blauwe ader
De nabijheid van water speelde een belangrijke rol in het ontstaan in de stedelijke en economische ontwikkeling van de stad. De Voer terug het daglicht schenken, past in een verhaal van de blauwe ader van Leuven. Het ontwerp voor de Kapucijnenvoer gaat uit van één leesbaar en duidelijk ruimtelijk gestructureerd concept. Het ontwikkelt zich rond een centrale groene parkruimte dat zich richt op kort verblijf en passieve recreatie. De centrale en open parkruimte sluit noordelijk en zuidelijk aan op twee kleinschaligere en intiemere verblijfsruimten.

Intimiteit
Deze ontwerpoplossing laat toe het water en de beleving van de waterloop in zijn stedelijke context langs de rustige kant van de site te profileren. Dit gebeurt via de groene ruimte van het park en door een nieuwe boven- en benedenkaai. De ruime, aangename centrale grasparterre helt zacht richting Voer en de waterkant heeft een verdiepte ligging langs park- en kaaizijde. Dit verhoogt de intimiteit van de site en brengt de verblijfsruimte verder weg van de drukke tweebaansweg. Het project omvatte ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het gedeelte van de Voerkoker dat niet opengelegd werd, kreeg een grondige renovatie met op maat gemaakte kunststofonderdelen.

Foto: © Tom D'haenens