Lichtplan Aalst

Sweco Belgium werkte voor de stad Aalst een lichtplan uit voor het vernieuwen en herwaarderen van de functionele verlichting, de accent- en de sierverlichting van haar openbare ruimte, gebouwen en kunstwerken. Het lichtplan omvat een globaal concept voor de hele stad en detailconcepten voor het historische centrum, de dorpskernen Moorsel en Meldert, de Hopmarkt, het Stationsplein en verschillende (historische) gebouwen.

Feiten

Klant: Stad Aalst

Locatie: Stad Aalst en deelgemeenten

Periode: 2010 - 2015

Partners: Atelier Roland Jeol, Omgeving

Het globale lichtconcept beklemtoont de gemeentelijke structuur: stad, dorpen en open ruimte. Een differentiatie in de functionele verlichting vertaalt de overgang tussen bebouwde omgeving en open ruimte. Buiten de kernen, langs wegen, is de verlichting voornamelijk functioneel en hoofdzakelijk gericht op veiligheid. In de kernen en voor de architectonische verlichting staat de beleving centraal: de publieke ruimte als ontmoetingsplaats waar ‘s nachts de eigenheid van de plek waarheidsgetrouw, genuanceerd en gericht geaccentueerd wordt weergegeven. Andere uitgangspunten van het lichtconcept: rationeel energieverbruik, het vermijden of beperken van de lichtpollutie, het verhogen van de sociale en verkeersveiligheid, efficiëntie in plaatsing en gebruik.

Het lichtplan is samengevat in een handboek. Vandaag kregen al verschillende plekken en monumenten een nieuwe verlichting, onder meer de dorpen Moorsel en Meldert, de Hopmarkt, het Oud Hospitaal, het Keizersplein en het Statieplein. De komende jaren gaat de stad verder met de realisatie van haar lichtplan.

Foto: © Bram Goots

lichtplan

lichtplan

lichtplan