Masterplan Brugge Zuid

Sweco onderzocht in opdracht van de Stad Brugge de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingsmogelijkheden van de zone Brugge Zuid. Gezien de omvang en de ligging van het gebied, kan het worden bestempeld als stedelijk hefboomgebied voor de regio Brugge.

FEITEN

Locatie: Brugge

Periode: 2015 - 2016

Klant: Stad Brugge

De mogelijkheden naar integratie van innovatieve maakbedrijven op het terrein, alsook het creëren van een nieuw stedelijk woongebied met ondersteunend programma in de stationsomgeving werden onderzocht. De nabijheid van het stadscentrum is hierbij erg relevant. Verder heeft het stadsbestuur de ambitie om deze omgeving als een zuidelijke groene long voor de stad Brugge te ontwikkelen. Alle onderzochte ontwikkelingen werden tegen het licht gehouden van de oplossingsrichtingen voor de zuidelijke ontsluiting van de stad.

Sweco voerde een ontwerpend onderzoek uit waarbij aan de hand van verschillende, parallelle deelonderzoeken een visie op delen en het geheel van de zone Brugge Zuid werd ontwikkeld. Het onderzoek omvatte een ruimtelijk en een mobiliteitsluik.

In eerste instantie werd op basis van de inventarisatie bestaande en geplande ontwikkelingen in het gebied in kaart gebracht. Aan de hand daarvan werd bepaald welke de randvoorwaarden waren die speelden ten aanzien van deze ontwikkelingen. Ambities van private en publieke partijen werden in beeld gebracht. Op basis van deze inzichten werden ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt die duidelijk aangeven op welk vlak er keuzes dienen te worden gemaakt. Het ruimtelijke luik bouwde scenario’s op vanuit de functionele en programmatorische invulling van de site. Globaal en gedetailleerd onderzoek werd gecombineerd tot een inzichtelijke studie, die de ontwikkelingsrichtingen voor het gebied uitvoerig documenteert.

In een tweede, verkeerskundig luik werd in eerste fase onderzoek gevoerd naar de huidige ontsluiting van het gebied. Vanuit de ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s werden oplossingsrichtingen voor de mobiliteit in het gebied en de zuidelijke ontsluiting van Brugge gedefinieerd. Een mobiliteitstoets ging na of de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersgeneratie die deze met zich meebrengen in verhouding staan tot de capaciteit van de ontsluiting. Het resultaat van de studie is een robuuste strategie die een frame vaststelt waarbinnen verschillende ruimtelijke en ontsluitingsscenario’s kunnen ontwikkelen. Vanuit de studie kan een onderbouwde visie op de ingreep ter hoogte van Steenbruggebrug worden geformuleerd en kan de stad een langetermijnstrategie uitzetten voor Brugge Zuid.

Brugge Zuid

Brugge Zuid

Brugge Zuid

PROJECT STADSVAART

De studie Brugge Zuid vormt een onderdeel van het project Stadsvaart, dat onder andere de vernieuwing van de brug ter hoogte van Steenbrugge bestudeert. Voor deze brug bestaan verschillende alternatieven (brugtypes, tunnel, alternatieve weg). Het concrete ontwerp heeft mogelijk ook een impact op de ontsluiting naar Brugge en tevens op de ontwikkelingspotenties van de bredere stationsomgeving.

Brugge Zuid

Brugge Zuid