Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas

De Clementwijk wordt uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. De wijk zal plaats bieden aan 700 woningen – een mix van verschillende woningtypes bestemd voor verschillende bewonersgroepen – en een natuurlijk en avontuurlijk stadsdeelpark van vier hectare. De landschappelijke kwaliteiten, een sterke grachtenstructuur en de voor het Waasland typische bolakkers waren structurerend in het ontwerp.

FEITEN

Locatie: Sint-Niklaas

Partner: Fris in het Landschap

Klant: Stad Sint-Niklaas

Sweco werkte een masterplan uit op basis van duurzame principes. De ambitie is om een woonwijk te creëren met een aantrekkelijke publieke ruimte die de woonkwaliteit van de wijk en zijn omgeving optimaliseert en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft. De leuze voor de wijk is groen – autoluw – energiezuinig – speels. Het uitgangspunt bij de inrichting is het behoud van landschappelijke en ecologische kwaliteiten. In de Clementwijk vormen het microreliëf van de bolakkers en de grachtenstructuur het basisraster voor de woonvelden. De vijf ontwikkelende partijen hebben gekozen voor een gemengde toewijzing van de woonwijk aan de verschillende publieke en private ontwikkelaars. Zo ontstaat in de wijk een variëteit aan bebouwings- en woonvormen.

Water is een belangrijk beeldvormende component: water voor buffering, waterreserve, circulatie,… met bijzonder veel aandacht voor spel, beleving en natuur. De bereikbaarheid van de wijk met de fiets en het openbaar vervoer is groot. De pleintjes in de wijk zijn vooral verblijfsruimten met zitbanken, een fietsstalling, verlichting, hier en daar een boom.

Clementwijk

Clementwijk

Clementwijk