Publieke Ruimte Sint-Michiels Brugge

De stationsomgeving in Brugge is aan de zijde Sint-Michiels omgevormd tot één groot plein voor voetgangers en fietsers. Het plein ligt deels op maaiveldniveau en is deels ingezonken. Het gemotoriseerd verkeer vanuit de Albertlaan en omliggende straten is weggehaald en opgevangen op een hoger gelegen rotonde, de zogenaamde balkonrotonde. Omwonenden, trein- en busgebruikers, scholieren en studenten kunnen er nu op een veilige manier bewegen en vertoeven. In een tweede fase van het project worden aangename en sociaal veilige fietsers- en voetgangerstunnels aangelegd onder de sporen, richting binnenstad.

FEITEN

Locatie: Brugge

Partner: Zwarts & Jansma

Klant: Stad Brugge en AWV West-Vlaanderen

Het voorstel is het resultaat van een geïntegreerd ontwerpproces waar architecten stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, verkeersdeskundigen, bouwkundigen en een duurzaamheids- en communicatiecoach intensief aan hebben samengewerkt. Intens overleg met de wegbeheerder (Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer) en de aanbieder van openbaar vervoer (De Lijn) heeft geleid tot correcte verkeersoplossingen (bochtstralen en hellingsgraden die het comfort van de lijnbussen verzekeren).

De waardering voor deze ingreep is groot en de plaatselijke krant kan al snel na de realisatie melding maken van een verhoogde verkeersveiligheid. “Stationsbuurt is veiliger na aanleg van de balkonrotonde” (Nieuwsblad/De Standaard 11 maart 2015). Met dit ontwerp legde Sweco een gedurfd concept neer waarbij de zachte verkeersgebruikers het uitgangspunt van de inrichting vormden.

Stationsomgeving Brugge Sint-Michiels

Stationsomgeving Brugge Sint-Michiels

Stationsomgeving Brugge Sint-Michiels

balkonrotonde Brugge

balkonrotonde Brugge