Raadsplein Anderlecht

De heraanleg van het Raadsplein is een belangrijke stap in de opwaardering van de wijk rondom het stadhuis, op de rand van Kuregem. De voetganger heeft weer een prominente plaats, de verblijfskwaliteit is verhoogd en het stadsbeeld verfraaid. De verkeerscirculatie en het parkeren zijn gereorganiseerd en de bedding van de tramlijn bepaalt mee de subtiele vormgeving van de publieke ruimte.

FEITEN

Locatie: Anderlecht

Klant: Beliris

Periode: 2009 - 2011

De problematiek van het Raadsplein in zijn vroegere verschijningsvorm uitte zich in een zeer diffuus en vaag ruimtegebruik. Het ontwerp concentreert zich rond een centraal plein dat aansluit bij de voorgevel van het gemeentehuis. Deze centrale ruimte is multifunctioneel in zijn gebruik en vrij van verkeer. Ten zuiden wordt zij besloten door een dubbele rij essen die als het ware een ‘claustra’ vormen waaronder zitbanken zijn geplaatst. Ten noorden van de centrale ruimte is de doorgaande rijweg met tram en gemotoriseerd verkeer gelegen. Zuidelijk van de weg is een nieuwe, driehoekige voetgangersruimte ingericht die met dezelfde soort essen wordt aangeplant. Het geheel heeft een eerder op klassieke leest gestoelde symmetrie die beantwoordt aan de gevelarchitectuur van het stadhuis. Het enige vormelijk element op de
oostwest-as is een ‘droge fontein’ aan de voet van het stadhuis.

Raadsplein Anderlecht

Raadsplein Anderlecht

QUOTE

"Het vernieuwde Raadsplein levert een mooi stedelijk beeld op en brengt leven in de buurt. De ruimte geeft een gevoel van openheid en wordt ondersteund door een sterke boomstructuur."
Juryverslag Publieke Ruimte 2011