Rector de Somerplein Leuven

Het Rector De Somerplein is één van de centrale pleinen in Leuven. Het plein lag er vroeger rommelig en gefragmenteerd bij, te midden van recent opgewaardeerde publieke zones zoals de Grote Markt, het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan. Het ontwerp voor de heraanleg heeft de verblijfsfunctie en belevingswaarde van deze omgeving in evenwicht hersteld, rekening houdend met de hoge functionele eisen van het stedelijk openbaar vervoer.

Feiten

Klanten: Stad Leuven, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

Locatie: Leuven

Periode: 2009 - 2013

Partner: Ney & Partners

Het ontwerp is een architecturale evenwichtsoefening tussen het samengaan met de historische omgeving en het vormen van een eigen identiteit. Er werd veel aandacht besteed aan de instandhouding van het plein als open stedelijke verblijfsruimte. De verkeerssituatie is grondig gewijzigd. De halte voor het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats en dat vroeg een voorzichtige integratie in de stedelijke omgeving. De vroegere, compacte bushalte werd uitgerekt, maar de verkeersruimte zelf werd sterk ingesnoerd. Het autoverkeer wordt nu zo goed als volledig geweerd. Zo werd er ruimte gewonnen waarmee de verblijfsfunctie versterkt kon worden.

Met beleving en sociale veiligheid als uitgangspunten is een open, ondergrondse fietsenstalling gecreëerd met veel glas en natuurlijke lichtinval. In het ontwerp werden aan beide zijden ruime trappenpartijen opgenomen, die op de glaspartijen aansluiten. De noordelijke trap oogt als een amfitheater. Op die manier vormgegeven zodat de trap ook aangenaam is om op te zitten.

Foto: © Tom D’haenens

leuven

leuven

leuven

leuven