Stationsstraat Sint-Niklaas

De Stationsstraat in Sint-Niklaas is ontworpen als een groene stedelijke winkelpromenade. Een complex programma van eisen, zowel bovengronds als ondergronds, werd uitgepuurd tot een op het eerste zicht eenvoudig ontwerp. De Stationsstraat is de som van een passende functionaliteit en een hoge belevingswaarde. De straat is het symbool en de ruggengraat van de herwaardering van de binnenstad.

FEITEN

Locatie: Sint-Niklaas

Periode: 2009 - 2014

Partners: Daniel Osten en Kristof Swinnen

Klant: Stad Sint-Niklaas

De straat, 600m lang en 14m breed, werd ontworpen als groene stedelijke winkelpromenade en transformeerde van straat tot een plein. Meerstammige bomen en buxuspartijen kenmerken het straatbeeld. Van gevel tot gevel werd een gelijkgrondse verharding aangelegd. Deze bestaat uit een ongelijke mengeling vier tinten graniet die zorgvuldig werden geselecteerd in combinatie met accenten uit blauwe hardsteen. De klemtoon ligt op het gebruik, comfort en een krachtige beeldbeleving door de gebruiker.

Ook de verkeerssituatie is ingrijpend gewijzigd. De straat werd verkeersluw heraangelegd op maat van de voetganger en de fietser. Een centrale, functionele strook omvat de parkeer-, laad- en loszone, groenvoorzieningen, ruimte voor bestaande en nieuwe terrassen, straatmeubilair… en vormt de rode draad binnen deze herinrichting. Door doordacht om te springen met de positionering van de nutsleidingen, werd voldoende ruimte gecreëerd voor het aanplanten van bomen.

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas

Stationsstraat Sint-Niklaas