Wetenschapspark Greenbridge

In de achterhaven van Oostende wordt een duurzaam wetenschapspark ontwikkeld. De ligging op de grens van het open polderlandschap legt de lat hoog voor een kwaliteitsvolle inrichting en landschappelijke inpassing. Sweco Belgium staat in voor de opmaak van een inrichting-, uitgifte en beheerplan alsook het CO2-neutraliteitsplan.

Feiten

Klant: Universiteit Gent

Locatie: Oostende

Periode: 2014 - 2015

De site is ca. 20 ha groot en gelegen binnen de bedrijventerreinen van Plassendaele I.  De nadruk ligt in de eerste plaats op een ruimtelijk duurzame en technisch en financieel haalbare inrichting van de terreinen. Aandachtspunten zijn onder meer een veilige en gebundelde ontsluiting, een integraal waterbeheer, een hoge beeldkwaliteit van zowel de gebouwen als van het terrein door een sterke groenblauwe structuur.

Gelijktijdig met de inrichtingsstudie wordt een raamwerk voor de uitgifte en het beheer van het terrein opgemaakt, zodat de voorgestelde inrichting doorwerkt naar de private percelen. Dit leidt per deelzone tot een samenhangend geheel van voorschriften op blok- en kavelniveau. Het terreinbeheerplan omvat een overzicht van de gemaakte keuze met betrekking tot het bedrijventerreinmanagement en stelt heldere ambities voor het parkmanagement.

Het CO2-neutraliteitsplan omvat onder meer de maatregelen die kunnen genomen worden om het terrein CO2-neutraal te houden. Het is daarbij de ambitie van de opdrachtgever om ruimer te gaan dan louter het elektriciteitsverbruik. Het betreft ook energieverbruik door verwarming en duurzame mobiliteit.

greenbridge

greenbridge