0 of 0 for ""

Beperking koolstofemissies infrastructuur is cruciaal om klimaatcrisis op te lossen


Nu al zijn infrastructuursectoren in landen als het VK verantwoordelijk voor meer dan 50% van de CO2-uitstoot. Tegen 2050 kan dit cijfer oplopen tot 90%. Het is essentieel om koolstof al in de vroegste projectfasen te kunnen analyseren, omdat het in dat stadium mogelijk is om zoveel mogelijk koolstof en kosten te beperken.

Het Global Risks Report 2020 (verslag over de mondiale risico’s) dat op het World Economic Forum werd voorgesteld en dat verslag uitbrengt over de grootste risicoperceptie van 750 experts en besluitvormers over de hele wereld, toont voor de eerste keer in de geschiedenis dat de top vijf van bezorgdheden allemaal gerelateerd zijn aan één categorie: het klimaat.

Over heel de wereld doen regeringen, grote steden en grote organisaties een noodoproep voor het klimaat, waarbij de belofte om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen al snel volgt. Hoewel er een stijgend aantal doelstellingen is om de netto nuluitstoot te bereiken, houden slechts weinigen rekening met de daaraan verbonden kosten.

De emissies die veroorzaakt worden door infrastructuuraanleg werden tot nu toe grotendeels genegeerd ten gunste van operationele emissiedoelstellingen. Het is tijd voor verandering.

Om de emissies tot netto nul te herleiden en een catastrofale klimaatverandering te voorkomen, moeten we de koolstofemissies aanpakken die gepaard gaan met nationale infrastructuur zoals transport, water, afval, energie en communicatie, stelt Sweco in een nieuw uitgebreid verslag.

Nu al zijn infrastructuursectoren verantwoordelijk voor meer dan 50% van de CO2-uitstoot in landen zoals het VK. Tegen 2050 kan dit cijfer oplopen tot 90% door een immer toenemende bevolking en een blijvende behoefte aan nieuwe en verbeterde infrastructuur in Europa.

Een doeltreffend infrastructuurontwerp kan zowel de CO2-uitstoot als de kosten tot op een zeker punt beperken, meestal door de hoeveelheid materiaal te verminderen en de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Maar we moeten dat kantelpunt van koolstofgerelateerde kosten overschrijden als we de netto nuluitstoot willen bereiken en de klimaatnoodtoestand willen aanpakken”, aldus Lewis Barlow, lid van het Institution of Civil Engineers and Director of Carbon & Sustainability bij Sweco.

Civiele techniek is al decennia lang aan het evolueren dankzij de ontwikkeling van digitale technieken. Het is tijd dat koolstofkostenbeheer een rol in dit proces speelt. We moeten snel het punt bereiken waarop de impact van ontwerpbeslissingen op zowel koolstof als kosten direct kan worden beoordeeld.

Sweco ontwikkelt momenteel technieken op basis van parametrisch ontwerp, een proces waarbij computeralgoritmen automatisch oplossingen genereren om te voldoen aan een aantal gespecificeerde ontwerpparameters, in combinatie met machinaal leren om de optimale oplossing inzake koolstof & kostenplaatje te vinden.

Machinaal leren zal uiteindelijk ingezet worden om de snelle optimalisatie van koolstof en de daaraan verbonden kosten voor elk ontwerpprobleem mogelijk te maken. In de tussentijd moeten we het koolstofbeheer vanaf de beginfase in onze processen integreren.

‘Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis’ is de eerste in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema Klimaatactie waarin onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap belichten die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

MEER INFO
Website: www.swecourbaninsight.com