0 of 0 for ""

Circulair worden in stedelijke gebieden om de klimaatverandering tegen te gaan


De bevolking in stedelijke gebieden zal de komende tien jaar met bijna 2,5 miljard mensen groeien. Om deze toename op te vangen en toch de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te bereiken, moet de bouwsector van een lineaire aanpak overschakelen naar een circulaire aanpak.

Maar liefst 9 procent van de CO2-uitstoot is afkomstig van de productie van bouwmaterialen. Om dit te beteugelen heeft de EU besloten dat vanaf 2020 70 procent van al het bouwafval moet worden gerecycleerd.

“Slopen en nieuwbouwen is de norm geworden. Er is dringend behoefte aan klimaatmaatregelen, aangezien we getuige zijn van een ongekend verlies aan biodiverse ecosystemen. Door onze steden en gemeenten aan te passen en een circulaire strategie te volgen, kunnen we de biodiversiteitscurve ombuigen, ons klimaat verbeteren en aantrekkelijkere stedelijke ruimten creëren”, zegt Nina Marie Andersen, landschapsarchitect bij Sweco.

In Oslo is er een plan om een gebouw van 18 verdiepingen uit 1970 opnieuw te gebruiken. Als het gebouw zou worden gesloopt en er een nieuw gebouw zou worden gebouwd, zouden de bouwmaterialen goed zijn voor ongeveer 4.000 ton CO2. Maar door het grootste deel van de zware structuur te renoveren en te behouden, zal de uitstoot 55 procent lager zijn.

Als de hele structuur niet naar tevredenheid kan worden behouden en hergebruikt, is hergebruik van bestaande bouwmaterialen een goede keuze, vooral voor beton. De wereldwijde cementproductie vertegenwoordigt ongeveer 5 procent van de totale CO2-uitstoot, twee keer zoveel als de uitstoot van het luchtverkeer.

Construction City, een samenwerkingsverband van bouwondernemingen in Oslo, heeft een kans geïdentificeerd om 3.400 ton beton te hergebruiken. Zo kunnen ze de totale CO2-uitstoot met 952 ton verminderen. Dit is het equivalent van ongeveer 350 heen- en terugvluchten van Londen naar New York.

“Going circular A vision for urban transition” is de zesde in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema Klimaatactie waarin onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap belichten die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

MEER INFO
www.swecourbaninsight.com