0 of 0 for ""

Een nieuwe definitie van publieke ruimte – De mens op de eerste plaats

De sleutel tot een gezondere, productievere, groenere en minder vervuilde stad zou een nieuwe plannings- en ontwerpstrategie kunnen zijn, gebaseerd op het idee van gedeelde snelheid in de publieke ruimte.

De pandemie heeft ons nieuwe perspectieven geboden en de gebreken in de verdeling van de straatruimte en de publieke ruimte aan het licht gebracht, aangezien ze het verplaatsingsgedrag van de mensen heeft verstoord, ons ertoe heeft gedwongen thuis te werken, kortere afstanden af te leggen en de stad op een meer lokale schaal te verkennen.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat in 2050 ongeveer 70% van de wereldbevolking – een verbazingwekkende 7 miljard mensen – in steden zal wonen. Met luchtvervuiling die schade toebrengt aan de gezondheid en ecosystemen, zal een groot deel van de bevolking niet in een gezonde omgeving leven.

In een nieuw rapport ziet Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. “Een kernstrategie van straten als broedplaatsen voor gezondheid houdt in dat de verschillende vervoersmodi in de stad, van autorijden tot lopen, als gelijkwaardig worden behandeld, een plannings- en ontwerpstrategie die we gedeelde snelheid noemen”, zegt David Lindelöw, Transport Planner bij Sweco, een van de auteurs van het rapport.

Het rapport promoot de nabijheid van stedelijke voorzieningen en diensten in combinatie met een mobiliteitsconcept dat een variatie aan vervoersmodi mogelijk maakt om een bestemming binnen dezelfde tijd te bereiken. Een voorbeeld is het concept van de ‘15-minutenstad’: burgers zouden op loop- of fietsafstand van hun huis toegang moeten hebben tot onderwijs, vrije tijd, werk en winkels.

“Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures” is het eerste in een reeks Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema ‘Urban Health and Well-Being’, waarin deskundigen specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen belichten die nodig zijn voor het plannen en ontwerpen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

MEER INFO
www.swecourbaninsight.com