0 of 0 for ""

Heel wat steden hebben geen klimaatadaptatieplan


Slechts één op de vier Europese steden heeft een klimaatadaptatieplan in de strijd tegen het veranderend klimaat. Er is nog tijd om te handelen – maar we moeten een versnelling hoger schakelen.

De ergste overstromingsramp in meer dan 100 jaar heeft onlangs Zuid-Frankrijk en Noord-Italië getroffen, met de Franse kuststad Nice als een van de ergst getroffen steden. Verwacht wordt dat we de komende decennia steeds vaker en in steeds grotere mate geconfronteerd zullen worden met extreme klimaatgerelateerde weersomstandigheden in onze steden.

Vandaag de dag heeft echter slechts 26 procent van de Europese steden een adaptatieplan in de strijd tegen de komende klimaatverandering. En de meeste van deze steden worstelen met de implementatie ervan omdat ze geen weerklank vinden bij starre organisaties, te kampen hebben met incompatibele wetgeving, enz.

In een nieuw rapport wil Sweco de steden begeleiden bij het versnellen van de klimaataanpassingen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van klimaatverandering.

“Door middel van interviews en uitgebreid onderzoek hebben we vier trends binnen de stadsplanning en klimaataanpassing geïdentificeerd die duidelijke obstakels en uitdagingen zijn voor stadsplanners. Op basis van deze trends hebben we tien beste praktijkcases van toonaangevende Europese steden verzameld over hoe deze moeilijkheden succesvol kunnen aangepakt worden”, aldus Jonathan A. Leonardsen, Market Director for Urban Resilience & Development.

In Rotterdam bijvoorbeeld is de connectiviteit tussen innovatieve blauw-groene daken en de openbare waterpleinen op straatniveau een belangrijk onderdeel van adaptieve planning voor extreme weersomstandigheden. In Berlijn wordt gewerkt met een gesplitste factuur voor het beheer van een gescheiden lozing van regen- en afvalwater waardoor er geld vrijkomt voor grootschalige en kleinschalige aanpassingsinterventies. En in Barcelona wil men met het Trees Masterplan de EU-minimumnormen overschrijden voor toegang tot groene ruimte per inwoner.

‘Planning for Climate Adaptation’ is het vijfde in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema Klimaatactie waarin onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap belichten die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

MEER INFO
www.swecourbaninsight.com