0 of 0 for ""

Hoe kan een circulaire economie worden bevorderd?

In een paar jaar tijd werden we getroffen door de krachtige impact van de klimaatverandering, pandemie en oorlog. Ondertussen zorgt een groeiende bevolking ervoor dat minder hulpbronnen verder moeten worden uitgeput. Onze consumptiepatroon is een belangrijke oorzaak van de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. We moeten dringend de overstap maken van verkwistend naar vindingrijk.

In ons recentste Urban Insight-rapport, Building the Future Through Circular Data (Bouwen aan de toekomst met circulaire data), onderzoeken we in detail de tools en goede praktijken die we kunnen gebruiken om over te stappen van lineaire bouwmethoden teneinde het circulaire economie-denken te bevorderen en over te gaan naar meer duurzaamheid in stedelijke gebieden om netto-nul steden en samenlevingen te bereiken.

1. Stop met het slopen van waarde

Voor elke vierkante meter vloeroppervlak die we slopen, kunnen we effectief een waarde van ongeveer £ 650 vernietigen. Stop met het slopen van circulaire waarden en denk aan renovatie en retrofitten als alternatief voor herbouw.

2. Creëer waarde uit bestaande gebouwen

Gebruik wat u hebt en vermijd emissies, kosten en afval in overeenstemming met de EU-eisen. Datatools zijn cruciaal om het overzicht van hulpbronnen en de intelligentie te bieden die nodig zijn om ‘belichaamde waarden’ te illustreren en slimmere circulaire beslissingen te nemen.

3. Genereer de beste waar voor uw geld

Circulaire beslissingen in een vroeg stadium van een project, in de ontwerpfase, zullen de grootste milieu-impact hebben en leiden tot de beste waar voor uw geld. Gebruik datagedreven ontwerptools in combinatie met multidisciplinaire experts om producten en gebouwen te ontwerpen die functioneren binnen circulaire hulpbronsystemen.

4. Beschrijf waarden met nieuwe valuta

Circulaire waardecreatie vereist dat we verschillende soorten waarden hanteren, niet alleen financiële. Ze worden beschreven in verschillende eenheden: € voor monetaire waarden, kWh voor energie, CO2 voor klimaatimpact, circulariteitsindex voor adaptiviteit, assemblage en demontage, enz.

5. Vermijd risico’s met circulariteit

Circulariteit is een instrument om te komen tot een portfolio van netto-nul-koolstof gebouwen of zelfs koolstofpositieve gebouwen. Een koolstofheffing of -belasting zal waarschijnlijk ook een realiteit worden voor de vastgoed- en bouwsector. Gesloten, vindingrijke en effectieve systemen zijn ook minder blootgesteld aan risico’s van buitenaf, zoals prijsschokken en materiaalschaarste.

6. Win ‘groen goud’

Actoren die controle hebben over hun duurzaamheidsdata en deze laatste kunnen verwerken, analyseren en visualiseren, zijn beter in staat groene financiering aan te trekken en dus ‘groen goud’ te oogsten.

7. Beheer uw gebouwen en werk slimmer

Digitale tweelingen kunnen een efficiënter gebruik van ruimte ondersteunen. Ga na of u lay-outs en ruimtes kunt aanpassen, of het gebruik ervan kunt wijzigen om de ruimte beter te optimaliseren.

8. Combineer data met expertise

Data alleen is niet genoeg. Complexiteit vereist zowel datagestuurde tools als een dialoog met experts om strategische besluitvorming te ondersteunen.

9. Verspil geen tijd meer

Bespaar tot 80% van uw tijd door het databeheer te verbeteren. Verschillende formaten voor data, concepten, metingen en systemen is een uitdaging, dus streven naar een gemeenschappelijk lexicon is van vitaal belang. Databasestructuren, zoals BIM, zijn nodig met een ‘woordenboek’ dat flexibel genoeg is om de verschillende gebruikte termen te overbruggen.

10. Wees vooruitdenkend en werk samen

De huidige goede praktijken zijn niet voldoende in een veranderende wereld. De voortdurende ontwikkeling van tools gaat snel en is ontwrichtend. Organisaties en bedrijven moeten naar de toekomst kijken en de overstap maken van het overnemen van goede praktijken naar het creëren van volgende praktijken voor het delen van kennis, tools en referentieprojecten. Samenwerking en toegang tot bestaande informatie moedigen waardecreatie aan. Hoe krachtig de tools ook zijn, een verzuilde organisatie loopt het risico de creatieve meerwaarde die samenwerking oplevert, mis te lopen.

In ons recentste Urban Insight-rapport geven wij u een momentopname van de huidige en toekomstige tools voor waardecreatie in de vastgoedsector. In een dringende oproep om de overstap te maken van verkwistend naar vindingrijk, laten we zien hoe gebouwen circulair kunnen worden gebouwd, geüpcycled, opgeknapt, herbouwd, of beheerd.