0 of 0 for ""

Onze steden: ecologische woestijnen of biodiversiteitshotspots?


Het behoud van de biodiversiteit is noodzakelijk om de klimaatverandering in te dammen en zelfs om pandemieën te voorkomen, zo concludeerde VN-secretaris-generaal António Guterres. In een nieuw rapport toont Sweco hoe steden, dankzij stedenbouw, kunnen bijdragen tot de oplossing.

Volgens het WWF Living Planet Report 2020 is sinds 1970 bijna 70 procent van de wilde dieren, vogels en vissen verdwenen. In de Global Biodiversity Outlook melden de VN dat geen enkele van de 20 doelstellingen, die in 2010 werden afgesproken om de schade aan de natuur tegen 2020 te beperken, volledig is gehaald.

Ondanks deze sombere ecologische vooruitzichten ziet Sweco in een nieuw rapport steden als een mogelijke baken van hoop en illustreert het bedrijf hoe we oplossingen kunnen aanwenden om het resultaat bij te sturen en de biodiversiteitscurve om te buigen.

“Door een interconnectie van ruimtelijke ordening, infrastructuur, architectuur en gebouwen kunnen deze ten volle ingezet worden om ecosysteemdiensten te maximaliseren in deze stedelijke structuren, en zouden we in staat zijn om zowel biodiversiteit als welzijn te verhogen”, aldus Tarja Ojala, ecologe en een van de auteurs van het rapport.

De voordelen hiervan kunnen een grote impact hebben. Zo zou het correct plaatsen van bomen rond gebouwen het gebruik van airconditioning met 30 procent kunnen verminderen en het energieverbruik met 20 tot 50 procent kunnen verlagen.

Het is de taak van stedenbouwkundigen om de lokale biodiversiteit van bomen, struiken, waterpartijen, parken en tuinen als een natuurlijk geheel te laten overvloeien in het stadslandschap, wat het welzijn van zowel de mens als de natuur ten goede komt. Vegetatie biedt dieren de nodige rust- en broedplaatsen, is geluiddempend, zorgt voor schaduw, vermindert het effect van hittegolven en voorkomt klimaatverandering.

Sweco’s Urban Insight-rapport “Building in biodiversity: For climate, for health” maakt deel uit van een reeks rapporten over het onderwerp “Klimaatactie”, waarin onze experten specifieke gegevens, feiteten en wetenschap belichten die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

MEER INFO
www.swecourbaninsight.com