0 of 0 for ""

Steden moeten veerkracht opbouwen tegenover hittegolven


Het coronavirus is het gevaarlijkst voor ouderen. Echter, een steeds warmer wordend Europa vormt weer een andere ernstige bedreiging. Steeds meer Europeanen sterven door de gevolgen van hittegolven dan door alle natuurrampen samen. We moeten meer doen om onze steden voor te bereiden en aan te passen aan de toekomst, zo concludeert Sweco in haar laatste Urban Insight-rapport.

Extreme hitte zal in de toekomst toenemen in intensiteit, frequentie en duur. De effecten van deze en andere klimaatveranderingen worden steeds tastbaarder in onze snelgroeiende, dichtbevolkte steden. Ondertussen wordt de Europese bevolking steeds ouder. Het aantal 65-plussers groeit gestaag, en naar verwachting zal het aantal 80-plussers tegen 2060 meer dan verdubbeld zijn.

Inwoners die al kwetsbaar zijn, zoals ouderen en zuigelingen, worden meestal het zwaarst getroffen. Daarom moeten we nu in onze steden de nodige maatregelen nemen en beheren om de meest kwetsbare groepen te beschermen.

“In de toekomst zullen er wereldwijd wellicht meer pandemieën woekeren. Wat we in dergelijke periodes nodig hebben, is bijna precies hetzelfde als wat we nodig hebben in hitteperiodes. We hebben toegang nodig tot ruime groene en blauwe gebieden in onze buurt waar we veilig kunnen wandelen, spelen, rennen, fietsen en sporten: plaatsen waar we toch nog de nodige fysieke afstand kunnen respecteren en tegelijk ons mentale en fysieke welzijn kunnen bevorderen,” aldus Enrico Moens, Senior Expert Climate Change Adaptation bij Sweco.

Er zijn tegenwoordig steeds meer technologieën beschikbaar om de dreiging van extreme hitte te beheersen. Een meer passief ontwerp voor gebouwen en dynamische thermoregulatie van gebouwen door beschaduwing van de gebouwschil zijn goede voorbeelden. Betere en innovatieve ruimtelijke ordeningstechnieken voor het integreren van stedelijke veerkracht in plannen en projecten zijn ook positieve voorbeelden. Sociale oplossingen, zoals gedragsverandering en het creëren van efficiënte communicatienetwerken zijn tevens van vitaal belang.

‘Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe’ is het derde in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema ‘Klimaatactie’. In het rapport belichten onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap die nodig zijn om veilige, veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen te plannen en te ontwerpen.

MEER INFO
www.swecourbaninsight.com