0 of 0 for ""

Transformatie naar een circulaire stad – 5 trajecten en 15 concrete acties

In een nieuw Urban Insight rapport van Sweco, “Transformatie naar een circulaire stad – 5 trajecten en 15 concrete acties”, laten we zien hoe steden hun rol als innovatiehubs, economische centra en toegankelijke ruimten zouden kunnen aanwenden om de afvalberg in te perken, natuurlijke systemen te regereneren en producten en hulpbronnen in circulatie te houden.

Het zijn de steden – waar twee derde van de wereldbevolking zal wonen – die het voortouw moeten nemen bij de dringende en noodzakelijke overgang van een lineair naar een circulair systeem.

Vandaag hebben 20 van de 27 EU-lidstaten een regeringsplan op tafel liggen voor een circulaire economie als onderdeel van de Europese Green Deal. En we hebben al Europese rolmodellen – pioniersteden zoals Amsterdam en Glasgow. Zij laten zien dat circulariteit nu al op grote schaal toegepast kan worden.

Om de kansen, uitdagingen en acties toe te lichten, toont dit rapport projecten en stelt het vijf trajecten voor de circulaire transitie voor: mentaliteitsverandering, ecologische veerkracht, track, trace & connect, beleidsmaatregelen en systemisch denken. We hebben ook 15 concrete acties voorgesteld, en onze visie op een circulaire stad 2040.

Systemisch denken is fundamenteel voor de transitie naar een circulaire stad. Het concept onderstreept dat verschillende disciplines moeten samenwerken en dat een samenwerking tussen verschillende sectoren dringend en cruciaal is. In dit rapport hanteerden we een holistische aanpak om een reeks complementaire trajecten te definiëren, ondersteund door een checklist met acties en succesvolle casestudies die de sociale, economische en milieuvoordelen voor een circulaire toekomst kunnen aantonen.


Felipe Chaves Gonzalez – co-auteur en Local Expert Leader Circularity

Uit scenario’s en unieke berekeningen van Sweco’s experts blijkt dat we maar liefst 75% van de totale energiebehoefte in de toekomstige circulaire stad kunnen besparen. De sleutel hiertoe is een systeemperspectief dat toelaat om hulpbronnen, energie en transportmiddelen te delen door een samenwerking over sectoren en eigendomsgrenzen heen.

Wij noemen dit stedelijke symbiose.

Lees meer over dit alles in ons Urban Insight rapport “Transformatie naar een circulaire stad – 5 trajecten en 15 concrete acties”

Dit is het tweede van een reeks Urban Insight rapporten van Sweco over het thema circulariteit, waarin experts specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen belichten die nodig zijn om veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen te plannen en te ontwerpen.